Приемни дни

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ЗА ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПАРАЛЕЛКАТА

2019-2020 г.

I-ви учебен срок

Пепи Атанасова – кл.ръководител I-IV клас  – вторник от 13,30 до 14,15 ч.

Мария Георгиева – кл.ръководител II-III клас  – сряда от 14,00 до 14,45 ч.

Стела Камбурова – кл.ръководител V-VII клас  – четвъртък от 13,30 до 14,15 ч.

Ганка Русева – кл.ръководител VI клас  – вторник от 14,00 до 14,45 ч.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ЗА ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПАРАЛЕЛКАТА

2018-2019 г.

II-ри учебен срок

Пепи Атанасова – кл.ръководител I-IV клас  – сряда от 12,45 до 13,30 ч.

Мария Георгиева – кл.ръководител II-III клас  – понеделник от 14,00 до 14,45 ч.

Стела Камбурова – кл.ръководител V-VII клас  – сряда от 14,00 до 14,45 ч.

Ганка Русева – кл.ръководител VI клас  – вторник от 14,00 до 14,45 ч.

I-ви учебен срок

Пепи Атанасова – кл.ръководител I-IV клас  – сряда от 12,45 до 13,30 ч.

Мария Георгиева – кл.ръководител II-III клас  – понеделник от 14,00 до 14,45 ч.

Стела Камбурова – кл.ръководител V-VII клас  – сряда от 14,00 до 14,45 ч.

Ганка Русева – кл.ръководител VI клас  – вторник от 14,00 до 14,45 ч.