История

 

Училище  родно, любимо,

ти  бъдеще  си  мое,

ти  си  моят  път  свещен!!!

 

 

Летописната книга на училището започва от учебната 1897-98 г., а първият учител е бил даскал Тодор.

Съгласно Закона на Гюзелев от 21 май 1880 г. , училището в село Стара река става четиригодишно, а учебните занятия са се водили от двама учители, единият от които е Петър Шишков от село Беброво.

През учебната 1897-98 г. учители са Иван Паликов от село Палици и Александър Йорданов от село Кипилово.

Още през 1898 г. в училището се организират и театрални постановки.

Първоначално училището се е помещавало в частни къщи до построяване на първото училище през 1895 г.

В новата сграда вече обучават местните учители Генчо Дончев и Иван Топалов.

През учебната 1912-13 г. училището е закрито, а учителите заминават на фронта.

Учебните занятия се подновяват  през учебната 1919-20 г. и в училището работи учителката Йорданка Попова.

Поетапно, до 1 септември 1927 г. се откриват I,II и  III  прогимназиален клас.

По това време директор на училището е Стефан Джабилов. Именно той инициира и изграждането на нова сграда на училището, която е построена през 1930 г.