Консултации

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ
2019-2020 г.
I-ви учебен срок

Пепи Атанасова – четвъртък от 12,50 до 13,35 ч.

Мария Георгиева – понеделник от 14,00 до 14,45 ч.

Марияна Салиева – четвъртък от 13,00 до 13,45 ч.

Стела Камбурова – понеделник от 14,00 до 14,45 ч.

Ганка Русева – сряда от 14,00 до 14,45 ч.

Калина Кренчева – петък от 14,00 до 14,45

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ
2018-2019 г.
II-ри учебен срок

Пепи Атанасова – вторник от 12,45 до 13,30 ч.

Мария Георгиева – вторник от 14,00 до 14,45 ч.

Паола Петрова – четвъртък от 14,00 до 14,45 ч.

Стела Камбурова – понеделник от 14,00 до 14,45 ч.

Ганка Русева – вторник от 13,30 до 14,15 ч.

I-ви учебен срок

Пепи Атанасова – вторник от 12,45 до 13,30 ч.

Мария Георгиева – вторник от 14,00 до 14,45 ч.

Паола Петрова – четвъртък от 14,00 до 14,45 ч.

Стела Камбурова – понеделник от 14,00 до 14,45 ч.

Ганка Русева – вторник от 13,30 до 14,15 ч.