Ученическо творчество

Децата от клуб „Млади възрожденци”

при ОУ „Васил Левски“ в с.Стара река, община Сливен, изработиха специален плакат, посветен на 171-та година от рождението на великия български революционер, поет и родолюбец – Христо Ботев.

Снимка на Комитет "Васил Левски" - Vasil Levski Committee, Bulgaria.

Децата от клуб „Млади възрожденци” при ОУ „Васил Левски“ в с.Стара река, община Сливен, изработиха специален плакат, посветен на 171-та година от рождението на великия български революционер, поет и родолюбец – Христо Ботев.