Ваканции

График на учебното време за  учебната 2019/2020  година:

Начало на учебната година – 16.09.2019 г.

І-ви учебен срок – 16.09.2019 г. – 04.02.2020 г.

ІІ-ри учебен срок – 06.02.2019 г. – 29.05.2020 г. –  14 учебни седмици

                                  – 06.02.2020 г. – 16.06.2020 г. – 16 учебни седмици

                                  – 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г. – 18 учебни седмици

Ваканции:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.    есенна ваканция

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.  коледна ваканция

05.02.2020 г.                                        междусрочна ваканция

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна ваканция

Неучебни дни:

20.05.2020 г.               ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г.              Втори ДЗИ

09.06.2020 г.               НВО по БЕЛ

11.06.2020 г.               НВО по математика

 

График на учебното време за  учебната 2018/2019  година:

Начало на учебната година – 17.09.2018 г.

І-ви учебен срок – 17.09.2018 г. – 04.02.2019 г.

ІІ-ри учебен срок – 06.02.2019 г. – 31.05.2019 г. –  14 учебни седмици

                                                                – 06.02.2019 г. – 14.06.2019 г. – 16 учебни седмици

                                                                – 06.02.2019 г. – 28.06.2019 г. – 18 учебни седмици

Ваканции:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.    есенна ваканция

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.    коледна ваканция

05.02.2019 г.                                          междусрочна ваканция

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.    пролетна ваканция

Неучебни дни:

21.05.2019 г.              ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г.              Втори ДЗИ

25.05.2019 г.              неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската                                                   просвета и култура и на славянската писменост

Дни за провеждане на НВО в VІІ клас

17.06.2019 г.               НВО по БЕЛ

19.06.2019 г.              НВО по математика

 

График на учебното време за  учебната 2016/2017  година:

Начало на учебната година – 15.09.2016 г.

І-ви учебен срок – 15.09.2016 г. – 08.02.2017 г.

ІІ-ри учебен срок – 09.02.2017 г. – 15.06.2017 г. 16 учебни седмици

 

 

Ваканции:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл.    есенна ваканция

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл.    коледна ваканция

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.    зимна ваканция

08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.    пролетна ваканция

 

Неучебни дни:

07.11.2016 г.              неучебен, но присъствен ден, след провеждане на избори за                                                  Президент

19.05.2017 г.              ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

22.05.2017 г.              Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

25.05.2017 г.              неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската                                                   просвета и култура и на славянската писменост