Родители

     Уважаеми родители, 
съобщаваме Ви, че на 17.10.2019 година /четвъртък/ от 17.30 часа в 
ОУ "Васил Левски" с. Стара река ще се проведе родителска среща за 
обсъждане на организационни въпроси.
Уважаеми родители, 
съобщаваме Ви, че на 13.02.2019 година /сряда/ от 17.30 часа в 
ОУ "Васил Левски" с. Стара река ще се проведе родителска среща за 
отчитане на постигнатите резултати през първия учебен срок.
Скъпи родители на 27.11.2018 година /вторник/ от 17.30 часа 
родителска среща за всички класове.
На 16.10.2018 година от 17.30 часа родителска среща
за всички класове.