Проект „Твоят час“

Извънкласни дейности за занимания по интереси

Публична изява  “НАРОДНО ПЕЕНЕ“

Извънкласни дейности за занимания по интереси

Публична изява на клуб “МЕГО“ – “Интернет – враг или приятел“

Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения

„Чета, пиша и преразказвам“


Годишен доклад на съвета за обществен мониторинг по проект „Твоят час“2016-2017