Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”